zadra-na-www

MATRONATY

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem http://pismozadra.pl/kiosk-z-zadra, prowadzony jest przez: Fundację Kobiecą, z siedzibą w Krakowie przy ul. Syrokomli 19B/20 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. Krakowa w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000058956, nr NIP 676-10-51-474, nr Regon 350646745.

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://pismozadra.pl/kiosk-z-zadra, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim sklep przygotowuje zamówienie i przekauje do wysłania wybraną przez Klienta/Klienta formą dostawy;

Klientka/ Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w sklepie, posiadająca konto Klientki/Klienta;

Konto Klientki/Klienta - baza zawierająca: dane Klientki/Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klientki/Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klientkę/Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klientkę/Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on- line;

 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia od Klientek i Klientów przyjmowane są przez strony internetowe http://pismozadra.pl/kiosk-z-zadra, po złożeniu zamówienia Klient/Klientka dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

2. Klientka/Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem.

3.  Składajac zamówienie Klientka/Klient dokonuje:

- wyboru zamawianych towarów
- oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i/lub adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
- wyboru sposobu płatności

4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT (na życzenie) bądź dokument sprzedaży detalicznej.

 

II. Zmiany w zamówieniach

1. Zmiany w zamówieniu Klientka/Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania, o czym Klient/Klient zostanie poinformowana/poinformowany drogą mailową). Klientka/Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem (12) 430-19-70. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klientki/Klienta jako właścicielki/właściciela konta.

 

III. Ceny towarów i wysyłki

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klientkę/Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na swoich stronach bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klientkę/Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy na terenie kraju dostępna jest na stronach w zakładce Cennik i czas dostawy.

 

 

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klientkę/Klienta. Podane w zakładce Cennik i czas dostawy  terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę.

2. Odbiór osobisty możliwy jest w każdy poniedziałek (w godzinach 10:00 do 14:00) i wtorek (w godzinach 09:00 do 14:00).

Jeżeli odbiór nie nastąpi w przeciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klientkę/Klienta.

 

V. Formy płatności

1. Klientka/Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klientkę/Klienta,

b. przelew bankowy/przelew za pośredncitwem PayU i PayPal.  Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od Klientki/Klienta lub zaksiegowaniu wpłaty na koncie Fundacji.

c. płatność przy odbiorze gotówką podczas odbierania zamówienia w Ksiegarni eFKa

2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "przesyłka pobraniowa" wobec Klientki/Klienta, który/która nie odbierze wysłanego zamówienia płatnego przy odbiorze.

 

VI. Reklamacje

1.  Klientce/Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a. wad fabrycznych,

b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

W takim przypadku Klientka/Klient powinna/powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu:

Fundacja Kobieca
skr. poczt. 12
30-104 Kraków 45
z adnotacja "Reklamacja"

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową/ dokument sprzedaży. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientce/Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje jej/jemu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Klientka/Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu miesiąca od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia sklepu o wadzie w ciągu dwóch tygodni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy/Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klientka/Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.

2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/ dokumentem sprzedaży.

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

VIII. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w sklepie Klientka/Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Kiosku z Zadrą na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klientkę/Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klientka/Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientką/Klientem a Fundacją Kobiecą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientce/Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub dokumentu sprzedaży detalicznej.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronach sklepu internetowego obowiązuje przez czas nieoznaczony.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://pismozadra.pl/kiosk-z-zadra.. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Towary prezentowane na stronach www.pismozadra.pl/o nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanej/pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. W przypadku Klientek i Klientów nie będących konsumentkami i konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

 


fio

© 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: Olison's Project - usługi graficzne. Wykonanie: zecernia.net - strony www