zadra-na-www

MATRONATY

Kobieta nie towar
Barbara W. Lewicka   
20 maja 2013

Handel ludźmi w naszych czasach rozrósł się do ogromnych wymiarów. Tym procederem zajmują się międzynarodowe gangi, a sprzyjają im procesy globalizacji i związana z nimi coraz większa swoboda przemieszczania się ludzi i towarów. Według szacunków ONZ handel ludźmi dotyczy ok. 25 milionów osób i w skali ogólnoświatowej przynosi przestępcom szacunkowo 21 bilionów dolarów rocznie.

W ruchu kobiecym handel kobietami już dawno został zauważony jako rozrastająca się szybko dziedzina przestępczości. Po zniknięciu Żelaznej Kurtyny gwałtownie wzrosły przypadki sprzedawania kobiet z Polski i innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej do zachodnich domów publicznych. Brak adekwatnych narzędzi do ścigania tych przestępstw przez policję oraz nieumiejętność czy bagatelizowanie tego typu przestępstw doprowadziło do powstania La Strady, organizacji kobiecej prężnie działającej w kilku krajach na rzecz kobiet-ofiar handlu ludźmi.

Obecnie problem handlu ludźmi przybrał ogromne rozmiary i dotyczy również mężczyzn, sprzedawanych do bogatszych krajów jako tania siła robocza. Ludzie ci zmuszani są do wyniszczającej pracy, którą spłacają zupełnie arbitralnie ustalane, zbójecko wysokie koszty pożyczek, udzielonych im na podróż i urządzenie się w kraju docelowym.

Globalny problem doczekał się globalnej próby rozwiązania go. W 2010 roku ONZ przyjął „Globalny Plan Akcji Zwalczania Handlu Ludźmi”. Plan ten ma za cel zapobieganie handlowi ludźmi, ochronę i pomoc dla ofiar handlu, karanie sprawców i nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy odpowiednimi instytucjami. Niedawno, w połowie maja tego roku, specjalna komisja ONZ ustalała, czy zauważalny jest postęp w działaniach na poziomie narodowym i międzynarodowym na rzecz zakończenia procederu handlu ludźmi.

Na spotkaniu tym sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, stwierdził, że jedną z podstawowych przyczyn handlu ludźmi jest bieda i zachęcił do zwiększenia wysiłków na rzecz realizacji ONZ-owskich Milenijnych Celów Rozwoju raz podjęcie pracy na rzecz ustalenia działań na kolejny okres, po 2015 roku. Przedstawiciele kolejnych krajów wskazywali na inne powody. Według przedstawicieli Tajlandii wprawdzie kobiety i dziewczynki są grupą największego ryzyka, lecz według nich nie płeć lecz poziom wykształcenia jest decydujący. Osoby lepiej wykształcone płci obojga są mniej podatne na działania grup przestępczych. Z kolei według reprezentantów Maroka niepiśmienność i wykluczenie społeczne to podstawowa charakterystyka ofiar. Przedstawiciele Białorusi i Austrii zwrócili uwagę na to, że handel ludźmi dotyczy nie tylko wyzysku seksualnego i nielegalnej pracy niewolniczej, lecz także handlu ludzkimi organami. Natomiast przedstawiciele Brazylii dodali, że wspólnoty gejów, lesbijek i osób transseksualnych należą również do grupy osób zwiększonego ryzyka, jeśli chodzi o podatność na handel ludźmi.

W dwudniowym spotkaniu oprócz przedstawicieli rządów udział wzięli również przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także osoby, które same były ofiarami handlu. W trakcie spotkania głos zabrała między innymi pani Hong. Jako 7-latka została przez swoją rodzinę oddana do pracy niewolniczej, w której straciła zdrowie i do tej pory w pełni go nie odzyskała. Zaapelowała o to, by zapobiegać pracy niewolniczej dzieci poprzez edukowanie konsumentów o źródłach i sposobach wytwarzania produktów, by mogli dokonać świadomego wyboru i nie wspierać przedsiębiorstw, które czerpią zyski z pracy niewolniczej dzieci.

W czasie spotkania podkreślono, że przez trzy lata realizowania działań zgodnie z ustalonym planem globalnym w wielu krajach poprawiono prawo, co ułatwia ściganie przestępstw handlu ludźmi i lepszą ochronę ofiar. Jednocześnie zaapelowano o przeznaczenie przez państwa członkowskie większych środków na zwalczanie handlu ludźmi. Obecnie istniejący fundusz jest dobrowolny i spośród 193 krajów członkowskich tylko 12 przekazuje środki na ten fundusz, tymczasem efektywność działań jest zależna również od finansowego zaangażowania państw członkowskich.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

fio

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: Olison's Project - usługi graficzne. Wykonanie: zecernia.net - strony www